Envarsus kalkylatorn, den smidiga kalkylatorn för dosinställning + dosomvandling

Envarsus-kalkylatorn gör att du snabbt kan få fram nödvändig dos för profylax mot transplantatavstötning hos vuxna mottagare av njur- eller levertransplantat, respektive för behandling av transplantatavstötning. Med denna app kan du beräkna insättningsdoser och ekivalenta doser.

Envarsus-kalkylatorn har utvecklats för yrkesverksamma inom vården. Vid användning av appen gäller användningsvillkoren och ansvarsfriskrivningen för Chiesi Pharmaceuticals.


iOS app on App Store Get it on Google Play